استراتژی پاین اسکریپت

استراتژی پاین اسکریپت برنامه های نوشته شده برای تریدینگ ویو میباشند که کاربران با اجرای این برنامه در پلتفرم تریدینگ ویو میتواند نقاط دقیق ورود و خروج به معامله را بدست بیاورد .